Anoda

Z Baterie Wiki

Anoda, to elektroda w elektrochemicznym ogniwie, w której zachodzi utlenianie, uwalniając elektrony. W procesie rozładowywania ujemną elektrodą w ogniwie jest anoda. W procesie ładowania jest odwrotnie - to anoda jest dodatnią elektrodą.

Osobiste
Kategorie